Za organizirane skupine imajo pripravljene posebne programe:

BRINOVEC oglarska domačija

Oglarska domačija Brinovec ponuja prikaz oglarjenja, ponudbo oglja, sprejem skupin in izobraževanje. Na kmetiji, kjer vam bo oglar povedal vse o oglarjenju in izdelavi kope ter pogostil z oglarsko malico.

Na Oglarski domačiji Brinovec otroci spoznavajo poklic in življenje oglarja. Sprehajajo se po gozdu in spoznavajo drevesne vrste, iz katerih se pripravlja kopa. Sami postavijo kopo, rišejo z ogljem in se okrepčajo s pravo oglarsko malico.

Mimo Oglarske domačije Brinovec vodi Oglarska pot (v maju je organiziran tradicionalni pohod, za najavljene skupine lahko pripravijo predstavitev oglarjenja in pogostitev).

brinovec

KONTAKT:

Oglarska domačija Brinovec
Slavina 1

1273 Dole pri Litiji
041 830 834 (Mirko Brinovec)
01 8972 008 (Renata Brinovec)

miroslav.brinovec@siol.net

brinovec - skupine

brinovec - skupine