Člani

Članstvo

Društvo trenutno šteje 103 članice, kar je za Krajevno skupnost Dole pri Litiji, ki šteje približno 700 prebivalcev, vredno pohvale. Starostna struktura članic je zelo pestra. V društvo je vključenih kar precej mladih oz. mlajših žen in deklet, kar še posebej pripomore h kakovostnejšemu delu in raznolikemu ter bogatemu programu.

Vodstvo

Mandatno obdobje 2012–2015

Upravni odbor:

– predsednica: Irena Bostič
– tajnica: Manja Božič
– blagajničarka: Jasna Tušar
– članice: Darja Povše, Metka Vresk, Marija Oblak, Bernarda Medved

Nadzorni odbor:

  • predsednica, Mili Kotar
  • članici: Vesna Bostič Peruci, Marjanca Kolenc

Disciplinska komisija:

  • predsednica: Marija Tekavec
  • članica: Marinka Odlazek
  • namestnici: Lučka Kotar, Marija Novak