Get Adobe Flash player

Zgodovina

RAZVOJ PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DOLE PRI LITIJI  1931-2011

Prostovoljno gasilsko društvo Dole pri Litiji je bilo ustanovljeno leta 1931 in vse od takrat v svojih vrstah združuje ljudi, ki aktivno sodelujejo pri razvoju gasilstva.

To se je zgodilo po velikem požaru na Veliki Gobi pri Podlogarjevih, ko so bili takratni prebivalci nemočni ob požaru. Takrat so se napredni možje iz okolice odločili, da ustanovijo prvo gasilsko enoto, ki bo v slučaju nesreče priskočila na pomoč. Sedež je bil na Veliki Preski, ta vas pa je takrat pripadala fari Dole. Zaslužen za ustanovitev društva je bil Henrik Sluga z Velike Gobe, skupaj z ostalimi ustanovnimi člani, ki so bili iz vasi Velika in Mala Goba, Preženjskih Njiv in Velike Preske. S prostovoljnimi prispevki ustanovnih članov in ostalih prebivalcev iz okolice so nabavili 2 gasilski brizgalni – »berglavki«, po vaseh so organizirali trojke in tako zaorali ledino gasilskega delovanja v naših krajih. V letu 1935 je strela zopet zanetila požar na Veliki Gobi in gasilci so takrat z dokaj primitivnim orodjem lokalizirali požar in tako obvarovali vas.

Že jeseni istega leta so na občnem zboru društva sprejeli sklep, da bodo sezidali gasilni dom na Preski. Pripravili so material in vse potrebno, do realizacije pa ni prišlo, ker se je prej pričela 2. svetovna vojna.

 

MED 2. SVETOVNO VOJNO

Med 2. svetovno vojno  društvo ni delovalo, ker je bila večina prebivalcev naših krajev izseljenih.

Takratni predsednik, tovariš Henrik Sluga, je bil izseljen v Nemčijo. S seboj je odnesel ves pisarniški material in arhiv ter ga skrbno čuval. Po končani vojni, leta 1945, je vsega prinesel nazaj domov. A žal je ta arhiv zgorel pri predsedniku Avgustu Sevšku v Dobovici, ki ga je hranil doma. Zgorelo je vse, s štampiljko vred, zato pisnih podatkov o delovanju društva pred vojno ni, omejeni so zgolj na ustne vire.

 

PO 2. SVETOVNI VOJNI

Takoj po končani vojni, leta 1946, so preživeli člani gasilskega društva organizirali občni zbor in sprejeli sklep, da se organizira Prostovoljno gasilsko društvo Dole pri Litiji za celotno območje kraja s sedežem na Dolah. Uradno so se z enoto na Preski združili leta 1957.

Leta 1952 je bila organizirana samostojna občina Dole, obstajala je 4 leta, nato so jo priključili Radečam – društvo je bilo registrirano pri okraju Trbovlje, od leta 1958 pa društvo spada k občini Litija. Istega leta so na Dolah odprli matični urad in leta 1960 ustanovili Krajevno skupnost Dole.

V društvo se je včlanjevalo vse več mladih fantov, ki so veliko svojega prostega časa žrtvovali za vaje in usposabljanja, saj je društvo veliko skrb posvečalo preventivi. Vseskozi delavni in aktivni gasilci so skrbeli za nabavo opreme, oblek in predvsem za izobraževanje ter usposabljanje članov. Posamezni člani so bili zadolženi, da skrbijo in opozarjajo krajane na nevarnost požarov, ki lahko nastanejo tudi iz človekove malomarnosti in neprevidnosti. Svoje sposobnosti so dokazovali na tekmovanjih, žal pa pogosto tudi pri gašenju požarov.

Pri Skupščini Občine Litija je bilo Gasilsko društvo Dole uradno registrirano šele leta 1960.

GASILSKI DOM DOLE

V letu 1956 je gasilsko društvo sklenilo in se odločilo za gradnjo gasilskega doma na Dolah. Z velikim razumevanjem in neutrudnim prostovoljnim delom ter prostovoljnimi prispevki večine krajanov je bila uresničena zamisel za izgradnjo prepotrebnega gasilnega doma. Gradnja se je začela leta 1963 in zaključila leta 1966. Delo je organiziral in vodil Mirko Vrtačnik. Ko je bil dom zgrajen, se je nabavila dodatna gasilska oprema, ki je služila gašenju požarov. Nekaj sredstev za opremo sta takrat prispevala tudi OGZ Litija in KS Dole. Prvi gospodar doma je bil Polde Pavlin. V letu 1986 so uredili še zunanjost doma.

 

Glede na današnje zahteve po opremljenosti pa se srečujemo z veliko stisko, saj je prostora v domu zelo malo. Zato je danes naša največja skrb, da razmišljamo o izgradnji novega doma, ki bo omogočal normalne pogoje za uspešno delovanje društva.

 

 

Po letu 1961, ko je bil zgrajen vodovod v KS Dole, se je bistveno spremenila preskrba s pitno vodo in s tem tudi možnost za gašenje požarov. Vendar se, kljub veliki skrbi, po vseh vaseh ni uredilo hidrantno omrežje, zato se še vedno srečujemo z velikimi problemi zaradi pomanjkanja vode za gašenje. PGD ves čas opozarja krajane in lokalno službo, da bi se več skrbi posvečalo zagotavljanju požarne vode v vodnjakih, potrebno pa je omogočiti tudi izgradnjo hidrantov tam, kjer jih še ni.

Društvo se s pomočjo Gasilske zveze Litija, KS Dole in s pomočjo prebivalcev vseskozi prizadeva za nabavo najnujnejše gasilske opreme, ki jo narekuje varnost pred požari in nesrečami, saj je uspešnost reševanja odvisna od pravočasne in hitre pomoči ter dobre opreme in strokovno usposobljenega kadra. V zadnjih letih smo pozornost usmerjali v nabavo nove opreme in jo namestili po vaseh oz. zaselkih, da je ob nesrečah čim prej dostopna.

 

GASILSKA ENOTA NA GRADIŠČU

Že velikokrat se je pokazala potreba po ustanovitvi gasilske enote za sosesko Gradišče, kajti v primeru nesreče bi bila enota najmanj pol ure prej v akciji. To pa je v primeru požara že veliko.

Po hudi nesreči in požaru na Strmcu leta 1985 je Gasilsko društvo Dole razširilo svoje delovanje in tako je bila v začetku leta 1986 ustanovljena gasilska enota Gradišče.

Na ustanovnem zboru so so sprejeli sklepe:
-na območju soseske Gradišče se ustanovi enota, ki bo pokrivala vse vasi na tistem območju;
-vsi navzoči so postali člani GD Dole;
-orodjarno si uredijo v prostorih Osnovne šole Gradišče;
-enota se opremi z najnujnejšo gasilsko opremo – KS Dole je nabavila dve motorni brizgalni, sami krajani pa so zbrali sredstva in nabavili cevi;
-13 članov se je prijavilo za tečaj gasilca.

Za celotno delovanje te enote se je formiral ožji odbor, katerega skrb je bila čim boljše delovanje te enote. Prvi odbor so sestavljali Jože Podlesnik, Jože Oblak, Milan Gracar, Branko Povše, Anton Podlesnik, Stanko Žonta, Peter Tratar, Viktor Povše, Jože Pivec, Janez Borišek, Jože Sladič in Polona Oblak. Enota je bila ustanovljena z željo, da se čim bolje izuri, da bi lahko v primeru požara pravočasno in strokovno ukrepala. Enota je delovala do leta 1995.

 

RAZVITJE GASILSKEGA PRAPORJA

Leta 1981 je društvo ob praznovanju 50-letnice delovanja razvilo svoj prapor. Ob tem svečanem dogodku je društvo za svoje aktivne člane nabavilo tudi nove svečane uniforme. Prvič so bile podeljena priznanja in jubilejne značke za aktivne člane.

S praporjem se od razvitja dalje gasilci udeležujemo svečanih slovesnosti, pogosto pa žal tudi na pogrebih.

 

 

 

 

 

 

 

 

70-LETNICA DRUŠTVA

Leta 2001 je društvo slavilo visok jubilej, 70-letnico obstoja. To je bil za kraj velik praznik. Na svečani prireditvi se je na športnem igrišču na Dolah zbralo veliko domačinov, domačih in povabljenih uniformiranih gasilcev s prapori. Na tej slovesnosti je društvo od Gasilske zveze Slovenije prejelo GASILSKO PLAMENICO II. stopnje, priznanja in odlikovanja pa je prejelo tudi veliko članov društva. Glede na požrtvovalno delo vsako leto nekaj naših članov prejme gasilska priznanja in odlikovanja tako GZ Litija, kakor tudi Gasilske zveze Slovenije.

 

 

DRUŠTVO DANES

Visoka tehnološka razvitost z uporabo novih, predvsem nevarnih snovi, terja od vseh nas čedalje skrbnejše ravnanje z vsemi novimi tehnični dosežki, da ne bi prihajalo do nesreč zaradi neznanja. Zato dajemo gasilci v zadnjem času največ poudarka preventivnemu delovanju, predvsem pravilni uporabi raznih naprav in hranjenju snovi, ki lahko povzročijo bodisi požar ali hujše onesnaževanje našega okolja, saj je ena izmed nalog gasilstva v kraju prav skrb za ohranjanje okolja. Obvladovanje teh nalog pa od gasilcev zahteva nova znanja in razumljivo je, da se gasilci redno usposabljajo in izobražujejo.

Za vse naše uspešno delo pa je potrebno skupno delovanje gasilskega društva in celotnega kraja ter krajanov. Le s skupnimi močmi lahko namreč največ naredimo na preventivi, vzgoji, izobraževanju, usposabljanju in opremljenosti. Vse to je potrebno za obstoj in razvoj društva ter ohranjanje varnosti vasi in prebivalcev.

GASILCI – POMOČ V NESREČI

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112 POVEJTE:

KDO kliče,
KAJ se je zgodilo,
KJE se je zgodilo,
KDAJ se je zgodilo,
KOLIKO je ponesrečencev,
kakšne so POŠKODBE,
kakšno POMOČ potrebujete.

Oktober 2023
P T S Č P S N
« jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031