Domov | Dejavnosti | Publikacije

Publikacije

Leta 1991 je bila izdana zbirka pesmi Ignaca Kotarja – Iskrice življenja. Knjiga je še na zalogi.

Pripravljamo gradivo za zbornik o kulturnem društvu in splošno o Dolah.

Maja 2010 pripravljena zloženka s predstavitvijo društva, oblikovala Veronika Logar.

Marca 2011 izdana brošura ob 10-letnici delovanja Pevske skupine Izgnanci.