Domov | Dejavnosti | Likovna

Likovna

V preteklih letih smo izvedli nekaj likovnih kolonij v okviru promocije Oglarske dežele.

Slike krasijo javne prostore v kraju. Zbirajo se tudi fotografije o delovanju društva in drugih dogodkih na Dolah.