Domov | O nas | Preteklost

Preteklost

Po vojni se je na Dolah kmalu obnovila dramska dejavnost in druge prosvetne aktivnosti.

Društvo se je poimenovalo po učitelju Venčeslavu Tauferju, ki je bil med vojno zverinsko ubit v Gabrovki. Nosilci kulturne dejavnosti so bili učitelji.

Leta 1957 registrirano Prosvetno društvo Venčeslav Taufer, leta 1980 brisano iz registra.

V sedemdesetih letih z novo generacijo spet oživi dramska dejavnost.

V osemdesetih letih z močno generacijo mladine prirejajo veliko zabavnih, družabnih in glasbenih prireditev.
Leta 1989 nova registracija društva.

Leta 1991 je bila izdana zbirka pesmi domačega pesnika Ignaca Kotarja.

Po osamosvojitvi Slovenije dejavnost zamre. Obnovi se po letu 1997, ko se društvo registrira po novem zakonu o društvih, predvsem z glasbeno dejavnostjo.