Domov | Dejavnosti | Prireditve

Prireditve

- redno sodelujemo ali pripravimo proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku,
- redno sodelujemo na prireditvah ob krajevnem prazniku pod naslovom Oglarska dežela, v septembru,
- organiziramo srečanje ljudskih godcev in pevcev, v novembru,
- od leta 1997 redno pripravimo božični koncert z domačimi in gostujočimi skupinami.