OGLARSTVO ko življenje preneha goreti in prične tleti

predsednikova kopa

  • PREDSEDNIKOVA KOPA, Suhadole, 28.05.2009

Oglarjenje ima na Dolah že dolgo tradicijo, ki se je ohranila vse do danes. Vsako leto oglari še 16 oglarjev, ki zložijo in skuhajo na leto po 1 do 2 kopi in za to porabijo okrog tri mesece do polovico leta.

Vzpodbudno je, da so med njimi tudi mladi oglarji, ki bodo to tradicijo nadaljevali in jo prenesli tudi na svoje otroke. Oglarjenje ima v teh krajih bodočnost. Vse je odvisno od primerne prodajne možnosti oglja.

Oglje iz tega območja je kakovostno, saj se največ skuha iz trdih listavcev. Ima visoko kurilno vrednost, zato bi morala blagovna znamka dosegati višjo, primernejšo ceno, da bi se pridobivanje oglja v takem obsegu nadaljevalo.

Oglarska dejavnost na Dolah poteka skoraj celo leto. Vedno se najde oglar, ki les pripravlja ali pa ga poogljuje. Oglarji danes smatrajo, da je poogljevanje še dobičkonosna dejavnost in nekateri vidijo prihodnost tudi v turizmu.

Oglarstvo je pomemben element naše kulturne dediščine. Je ena redkih dejavnosti, ki še ohranja prvinski stik človeka z gozdom in daje smisel življenju ljudi, ki vztrajamo na tem koncu Slovenije.

oglarstvo

oglarstvo

oglarstvo

oglarstvo