Apnenica

Apnenica je po izdelavi podobna oglarski kopi. Žganje apna zahteva visoko temperaturo od 500° do 600°, zato je tako pridobivanje živega apna zapleten postopek.

apnenca