Cerkev Svetega Roka v Borju

  • CERKEV V BORJU IMA PESTRO ZGODOVINO, ŽE VALVAZOR PRAVI...

Že Valvazor pravi, da ima ta podružnična kapela le oltar sv. Lucije. Ta svetnica je živela v Sirakuzah na Siciliji ob koncu tretjega in začetku četrtega stoletja ter umrla mučeniške smrti.

Postala je zavetnica vida. Na slovenskem ozemlju je njej v čast posvečeno več cerkva, nekatere od njih so postale božjepotne cerkve. V Borju je bila kapela, posvečena Luciji, zgrajena gotovo že v času, ko se je v naših krajih začelo širiti krščanstvo. Na njenem oltarju je tudi slika Marije s tremi rokami (po legendi naj bi se v Turčiji s sliko zgodil čudež in Marija je tako dobila še tretjo roko) – slika je iz Perzije (Turčije), njen izvor ni znan, še manj pa dejstvo, kako je prišla v Borje.

Tej Lucijini kapelici so kasneje prizidali še kapelo z oltarjem sv. Katarine Aleksandrijske, na smrt obsojene svetnice. Mučena je bila s kolesi in nato obglavljena. Tudi na Slovenskem ji je posvečeno kar 35 cerkva, od tega je 29 podružničnih; med njimi pa je tudi cerkev v Borju. Sv. Katarina je postala zaščitnica deklet in mladine, tiskarjev in knjižničarjev, filozofov, pravnikov, učenjakov in znanstvenikov. V bolezni se ji priporočajo proti migreni, za najdenje utopljencev in za srečno zadnjo uro. Pred tem oltarjem je že 13. oktobra 1738 maševal Egidij Buechner.

Valvazor poroča, da je prišel v Svibno 3.1.1669 župnik Frančišek Schreiber, pred tem do leta 1662 kaplan v Šentrupertu, kamor je spadala tudi dolska župnija. Borje so bile tedaj deveta svibanjska podružnica. Schreiber je umrl v Škocjanu leta 1699. Prav ta župnik pa je dal sezidati v Borju še kapelo sv. Roka, zaščitnika pred črno smrtjo – kugo, ki je tedaj razsajala po Štajerskem. Tako se že tristo let v tej kapeli zbirajo ljudje, da prosijo sv. Roka za zdravje. Župnik Venčeslav Filler ji je dodal še prostrano zakristijo in s tem tri borske kapele povečal in združil v eno celoto, ki jo lahko občudujemo danes.

Tudi Borje so tako postale velika romarska cerkev na čast sv. Roku. Zgradili so jo s priprošnjo, da bi sv. Rok varoval naše kraje pred kužno boleznijo. Cerkev je orientirana v smeri S-J, na vzhodni strani ima en zvonik.

cerkev-borje