Organiziranost Krajevne skupnosti Dole pri Litiji

Prednostne naloge v okviru redne dejavnosti so:

  • upravljanje vodovodnega omrežja ter priključenega zajetja in vrtine
  • redno vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti javnih poti v KS
  • upravljanje pokopališča in mrliške vežice na Dolah pri Litiji
  • krovna organizacija etnološko-etnografske prireditve Oglarska dežela
  • vsakoletno prirejanje novoletne obdaritve otrok
  • vsakoletno prirejanje prireditve ob materinskem dnevu in dnevu žena
  • poleg tega pa se rešujejo tudi aktualna in sprotna pereča vprašanja ter interventne akcije ob izrednih stanjih

Krajevna skupnost Dole pri Litiji si prizadeva in se trudi, da združuje interese krajanov, skrbi za prepoznavnost Krajevne skupnosti v širšem občinskem in državnem prostoru. Sodeluje z vsemi društvi in organizacijami v kraju, skrbi in vestno opravlja vse svoje redne dejavnosti ter rešuje vse aktualne in sprotne probleme, ki nastajajo v KS.

Obvestila:

Svet Krajevne skupnosti Dole pri Litiji

KONTAKT :

Krajevna skupnost Dole pri Litiji
Dole pri Litiji 8a
1273 Dole pri Litiji

E-POŠTA: ks.dole@siol.net

 

Predsednica sveta KS Dole pri Litiji
Irena Bostič
GSM: 041 245 519

 

Izjava o skladnosti in Pravno obvestilo.pdf