Naravne znamenitosti:

 • razgledne točke
 • manjše kraške jame
 • slap Bena
 • slapovi Sopote
 • umetni bajer Sopota
 • mokrišče
 • vaška drevesa
 • rastišča zaščitenih rastlin (Kranjska lilija...)
 • zelišča

 

 

Na območju krajevne skupnosti Dole pri Litiji je zavarovanih tudi več naravnih vrednot:

 

 • izvir Bena
 • Javorska jama
 • lipa v Gradišču pri Dolah
 • brezno pod Ognežem
 • nahajališča fosilov na Dolah
 • Trotarica
 • Podgrac
 • Brezno pod Bršo
 • Kaverna na Pogajčevem

 

NARAVNE ZNAMENITOSTI

 

 • Natura 2000

Pod zavarovanjem Natura 2000 je širša okolica kraja Dole pri Litiji. Območje je poraslo za ilirskimi bukovimi gozdovi in dinarskimi gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi.

 

 • Netopir mali podkovnjak

Podstrešje in zvonika cerkve Marijinega vnebovzetja v kraju so zatočišče netopirja malega podkovnjaka, v okolici so njegovi prehranjevalni habitati. Območje se skoraj v celoti prekriva z Ekološko pomembnimi območji.

 

mokrisce

bena