Poslanstvo in cilji podružnične šole:

 • Ustvarili bomo varno spodbudno okolje za učenje.

 • Vsak učenec bo glede na starost, potrebe in zmožnost pridobil najprimernejše izobraževalne in socialne izkušnje.

 • Trudili se bomo preskrbeti in izrabiti primerne prostore in opremo.

 • Pri kakovostnem pouku bomo vsakemu posamezniku omogočili razvijati in doseči njegove potenciale.

 • Povezovali se bomo z ožjim in širšim okoljem.

sola

 

OSNOVNA ŠOLADole pri Litiji "Stoji učilna zidana"

 • Stara šola je bila zgrajena 1907. leta in med vojno porušena.
 • Leta 1945 se je pričel pouk v enem samem improviziranem prostoru.
 • Vse do leta 1991 je potekal pouk v stari stavbi šole.
 • Svečana otvoritev novih prostorov je bila 15. junija 1991, šola razpolaga z okoli 800 kvadratnimi metri uporabnega prostora. Zgrajena je bila iz samoprispevka krajanov in prostovoljnim delom otrok in staršev.
 • Deluje kot podružnična šola, poučujejo večinoma učiteljice in učitelji z matične šole.
 • V tem šolskem letu jo v 4 oddelkih obiskuje 43 otrok in 15 otrok v oddelku vrtca, kar je skupaj 58 otrok.
 • Šola je kot edina podružnica stopila v program uvajanja devetletke v prvem krogu s 1. in 7. razredom.
 • sola

 

 • KONTAKT:


 • Telefon: 01 8972 011
  Spletna stran šole: http://www.os-gabrovka-dole.si

 • VIZIJA: Kot vodja podružnične šole želim slediti globalnemu pogledu na poslanstvo te šole. Pedagoška toplino, strokovnost in prijateljstvo je tisto, zaradi česar je vredno biti in ustvarjati v sožitju.Učencem se preprosto ne mudi domov. Upoštevam kulturno in etnološko tradicijo območja, kjer se nahajamo. Šola je obiskano kulturno središče kraja, odprta za starše, povezana z društvi in organizacijami. Mnoge dejavnosti ob pouku to dokazujejo. Glede na povečano število rojstev v tem letu si želimo, da bi šola tukaj obstala.

vrtec