Pošta na Dolah pri Litiji (1273)

KRATKA ZGODOVINA POŠTE NA DOLAH

           
Prvo pošto so organizirano začeli prinašati na Dole okrog leta 1850 iz Trebnjega. Nosili so jo v župnišče. Gospod župnik pa je pri nedeljski maši oznanil, kdo je dobil pošto.

Leta 1884 je na Dole prišel trgovec Janez Novak. Ta je sklenil s poštno direkcijo pogodbe in prevzel pošto. Za njim jo je prevzel sin Albin Novak in jo vodil do 2. svetovne vojne. Iz Litije do Gabrovke so pošto vozili s konji, iz Gabrovke na Dole pa so jo nosili peš.

Po 2. Svetovni vojni je pošto prevzel krajevni urad. Upravnik pošte je bil Ignac Kotar. Ta je tudi vložil prošnjo za telefon.

Kasneje je pošto na Dole začel voziti tovornjak iz Radeč, ki je pobiral mleko po vaseh. Za mlekarjem je poštno vrečo vozil avtobus, ki je vozil potnike iz Litije na Dole in nazaj. To je trajalo kar nekaj let. Končno je PTT podjetje začelo voziti pošto s svojim poštnim avtom, kar delajo še danes.

Dostava pošte po vaseh se je začela že leta 1956. Včasih so pismonoše pošto nosili peš, kasneje so jo vozili s kolesi in mopedi, danes pa z avtomobilom.

Za Ignacem Kotarjem je bila upravnica pošte Anica Ule, za njo pa Jožica Celestina. Od leta 1971 do 1976 Marija Avbelj, od 5.5.1976  je bila upravnica pošte Anica Avbelj, sedaj pa je upravnica Ljudmila Kmetič.

Od leta 1999 imamo novo pošto in telefonsko centralo ter od leta 2009 možnost širokopasovne internetne povezave.

posta

posta