TURIZEM v Oglarski deželi

Pokrajinska pestrost površja, razgibanost, prepletanje vzpetega in dolinskega sveta in dobra ohranjenost narave, so že v preteklosti, še bolj pa danes ponujajo možnost za kakovostno življenje, ki pa je bilo nemalokrat trdo in garaško, saj so se morali krajani na reliefno zelo razgibanem področju, daleč stran od večjih urbanih središč boriti za preživetje. Kmetijstvo je pretežno ekstenzivno usmerjeno, velike pa so možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti in turizma.

Svojo pestro naravno in kulturno dediščino ter znamenitosti skušamo prikazati tudi v širšem slovenskem prostoru in z informiranjem skušamo privabiti širše množice.

V Krajevni skupnosti so mnogi potenciali in še neizkoriščene možnosti, ki bi lahko podeželje naredile privlačnejše…