O društvu

Društvo podeželskih žena in deklet Dole pri Litiji deluje od aprila 2000.

Območje, na katerem deluje, je kar precej oddaljeno od občinskega središča. Infrastruktura je slabo razvita, delovnih mest je v domačem kraju zelo malo, večina se vozi v službo drugam. Vendar prebivalci vztrajajo, tudi mladi, saj na podeželju laže rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Prav društvo je tisto, ki naj bi vse kmetijske pridelovalce (saj se večina še vedno ukvarja s kmetijstvom), predvsem žene in dekleta ter gospodinje, povezalo.

Društvo organizira strokovna izobraževanja, javne predstavitve, preko izobraževalnih predavanj in predstavitev ter okroglih miz članice spremljajo zakonodajo in socialno politiko. Organizirajo razne prireditve in predstavitve, strokovne ekskurzije, se družijo, izmenjujejo izkušnje, obiskujejo kulturne prireditve …

Z zastavljenimi aktivnostmi želijo dvigniti kvaliteto življenja na podeželju, predvsem v družinah, kjer je kmetijstvo osnovna ali le dodatna dejavnost. Zelo pomembno je, da so žene na podeželju povezane, saj si na tak način lažje izmenjujejo pozitivne izkušnje, meni Irena Bostič, predsednica, ki vodi društvo že vse od začetka. Vse to delovanje je še kako pomembno tudi za dvig samozavesti podeželske žene in dekleta. Spoznati moramo, da kmečka gospodinja ravno tako potrebuje čas zase in da je potrebno kaj postoriti tudi za dušo.

Društvo zelo dobro sodeluje z ostalimi društvi, ki delujejo v naši Krajevni skupnosti (oglarsko, kulturno, športno, gasilsko, Krajevno organizacijo RK Dole pri Litiji in Gradišče …), prav tako z osnovno šolo in krajevno skupnostjo ter ostalimi društvi podeželskih žena in deklet, ki delujejo na območju Občin Litija, Šmartno pri Litiji, Moravč. Tudi s Kmetijsko svetovalno službo in Zavodom za gozdove Slovenije, OE Brežice in Razvojnim centrom Srca Slovenije, Kmetijsko zadrugo Trebnje ter Zadrugo za razvoj podeželja Jarina, s katerimi skupaj organiziramo razna predavanja, prikaze.