Kulturno zgodovinske znamenitosti:

 

kozolec

kozolec

kozolec

KULTURNA DEDIŠČINA

Glavno turistično znamenitost predstavlja še vedno ohranjena oglarska tradicija, ki so jo v te kraje pred stotimi leti zanesli italijanski oglarji in prireditve povezane z oglarjenjem. Na območju deluje okoli 25 oglarjev, ki letno pridelajo med 150 in 200 ton oglja.
Glavni turistični razvojni potenciali območja so dobro ohranjena naravna in kulturna dediščina, ohranjena narava pa omogoča tudi kakovostno bivanje prebivalcev in ponuja možnosti za različne vrste rekreacije.

Območje ima več naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti. Predvsem dolini Sopote in Bistrice sta bili v preteklosti bogata z arhitekturno dediščino žag in mlinov, ohranjenih je le še nekaj, ki pa niso namenjena turizmu. Na kmetijah je še vedno ohranjenega veliko znanja o oglarstvu, krovstvo s slamo, kovaštvu, peki kruha in pecivi v krušni peči, žganjekuhi, sodarstvu, pletenju košar in podobno.

zgradba

oglarstvo

cerkev jelenje

  • Jelenje

 

prelesje

  • Prelesje

 

  • Velika goba